Szukasz Pomocy? - Pomoc remontowa

Pomoc remontowa skierowana jest do dzieci z ubogich rodzin.

Jednym z kryteriów udzielenia pomocy jest akceptowanie rodziny przez lokalną społeczność, która włączy się w remont.

Aby uzyskać pomoc prosimy o wysłanie pocztą tradycyjną na adres Fundacji (al. Solidarności 36, 25-323 Kielce) wypełnionego wniosku o udzielenie pomocy, zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz innych dokumentów, które dokładniej przedstawią Państwa sytuację.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową.

Nasze telefony:   (41) 334 78 52   (41) 334 78 70   (41) 334 78 71

Nasz mail: fundacja@fabrykimarzen.org

Dodatkowo, uprzejmie informujemy, że materiały nadsyłane do naszej Fundacji – takie, jak płyty z nagraniami i zdjęciami oraz dokumenty – związane z prośbami o wsparcie nie będą do Państwa odsyłane. W związku z tym prosimy o nieprzesyłanie oryginałów tych materiałów.


Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Wszelkie prawa zastrzeżone Fabryki Marzeń 2015