Pomagaj

Pomagaj

Skoro znalazłeś się w tym miejscu to znaczy, że przejmujesz się losem innych, ale jeszcze nie zawsze wiesz, kogo chcesz wspierać i jak to zrobić.

Nasza fundacja ma w tym doświadczenie i chętnie podejmie z Tobą współpracę.

Możesz pomagać na różne sposoby: np. malując ściany, wymieniając hydraulikę, poprawiając instalację elektryczną, układając płytki w łazience lub deski w pokojach. Posiadając zmysł artystyczny podpowiesz jak tanim kosztem urządzić mieszkanie. Dzieciom możesz pomóc w rozwijaniu ich zainteresowań.

Napisz do nas. Dla dobra innych wykorzystamy Twoją deklarację, ustalimy razem jakie działania możemy podjąć. Dołącz do naszego grona, grona ludzi dobrej woli i otwartych serc, czekamy na Ciebie! Wspieranie innych daje olbrzymią satysfakcję.

ZOSTAŃ "PARTNEREM FUNDACJI FABRYKI MARZEŃ"!

Tytuł „Partner Fundacji Fabryki Marzeń” może być przyznany osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom lub organizacjom, które w sposób stały, aktywny i hojny uczestniczą w prowadzonych przez Fundację działaniach w zakresie wspierania osób potrzebujących.

Regulamin przyznawania tytyłu "Partner Fundacji Fabryki Marzeń" do wglądu poniżej w załączonym pliku.

Jeżeli masz życzenie i taką możliwość - możesz przekazać na nasze konto pieniądze, które wykorzystamy wspierając naszych podopiecznych.

Nasze konto:

Fundacja "Fabryki Marzeń"

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

93 1240 1037 1111 0010 6487 2866

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

WAŻNE!

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% (dla osób fizycznych) i 10% (dla osób prawnych) uzyskanego dochodu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi darowizn dostępnymi w poradniku NGO.

 

Więcej o naszej działalności przeczytasz w załączonej prezentacji.

Regulamin przyznawania tytyłu "Partner Fundacji Fabryki Marzeń" do wglądu poniżej w załączonym pliku.

Zapraszamy!

Napisz do nas


 1. Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Fabryki Marzeń” z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574203, NIP 6572919374, REGON 362413718.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem odpowiedzi na pytanie z formularza kontaktowego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości odpowiedzi.
 5. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W celu realizacji praw, o których mowa w pkt 6 należy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail odo@fabrykimarzen.org
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w zakresie administrowania stroną internetową skierowaną, jak również świadczeniem usług hostingu. Twoje dane osobowe nie będą wysyłane do państw trzecich.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Wszelkie prawa zastrzeżone Fabryki Marzeń 2015