Kontakt

Fabryki Marzeń

al. Solidarności 36
25-323 Kielce

NIP 657 291 93 74

fundacja@fabrykimarzen.org
tel. 41 334 78 70
tel. 41 334 78 71
tel. 41 334 78 52
kom. 664 900 777
2

Napisz do nas


 1. Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Fabryki Marzeń” z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574203, NIP 6572919374, REGON 362413718.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem odpowiedzi na pytanie z formularza kontaktowego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości odpowiedzi.
 5. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W celu realizacji praw, o których mowa w pkt 6 należy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail odo@fabrykimarzen.org
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w zakresie administrowania stroną internetową skierowaną, jak również świadczeniem usług hostingu. Twoje dane osobowe nie będą wysyłane do państw trzecich.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Wszelkie prawa zastrzeżone Fabryki Marzeń 2015