O nas - Misja

Misja

Nasza misja i główne cele

Pokazujemy drogi do sukcesu tym, którzy chcą go osiągnąć.

Ułatwiamy start w życie tym, których na to nie stać.

Poprawiamy warunki bytowe tym, którzy sami nie są w stanie tego zrobić.

Rozwijamy przedsiębiorczość, by przyczyniać się do poprawy jakości życia.

Główne cele

  1. Nauczanie i wychowywanie młodzieży w duchu przedsiębiorczości i innowacyjności, rozwój edukacji ekonomicznej, inspirowanie do osiągania sukcesów w różnych dziedzinach, motywowanie do rozwoju osobistego.
  2. Wspieranie - poprzez system stypendialny - uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin, która osiąga ponadprzeciętne wyniki w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura).
  3. Poprawianie warunków zamieszkania dzieciom z rodzin ubogich, osobom niepełnosprawnym oraz przebywającym w domach opieki społecznej.
  4. Tworzenie warunków i wspieranie inicjatyw prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości.

Wszelkie prawa zastrzeżone Fabryki Marzeń 2015