Szukasz Pomocy? - Zasady udzielania pomocy

Pomoc Fundacji „Fabryki Marzeń” oparta jest na zasadach określonych w statucie Fundacji oraz zgodnie z regulaminami: Regulamin udzielania pomocy Fundacji „Fabryki Marzeń” oraz Regulamin przyznawania stypendium.

Każdy przypadek rozpatrywany jest przez nas indywidualnie.

Jeśli poszukujesz wsparcia dla siebie lub bliskiej Ci osoby - napisz do nas lub zadzwoń. Udzielimy Ci szczegółowych informacji.

W przypadku ubiegania się o pomoc w remoncie, wejdź w zakładkę Pomoc remontowa.

W przypadku ubiegania się o stypendium przejdź do zakładki Pomoc stypendialna.

Każda osoba, która potrzebuje pomocy dla siebie lub swoich bliskich, powinna pamiętać, że może również zwrócić się z prośbą o wsparcie np. do Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej jednostki państwowej/samorządowej, która znajduje się najbliżej jej miejsca zamieszkania.

O obecnie realizowanych przez nas projektach na bieżąco informujemy w zakładce Aktualności.


Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Wszelkie prawa zastrzeżone Fabryki Marzeń 2015