Fabryka Remontów

Fabryka Remontów

Najwięcej łazienek brakuje na wsi. Według danych GUS nie ma jej co czwarte mieszkanie/dom na wsi, a co dziesiąte nie ma bieżącej wody.

Fakty mówią same za siebie. Dzieci, dorośli czy osoby starsze – wszyscy oni zasługują na godne życie, trudno o nie jednak, gdy jedna z podstawowych ludzkich potrzeb, jak prawo do higieny i intymności nie może być zrealizowane.

To pierwszy filar naszej działalności: „łazienkom na tak”

Nie masz łazienki? Fabryka Remontów zrobi wszystko, aby to zmienić…

 

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Wszelkie prawa zastrzeżone Fabryki Marzeń 2015