Szukasz Pomocy? - Pomoc stypendialna

Szanowni Państwo,

Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

Kolejny nabór stypendialny rozpocznię się 1 maja 2019 roku. Przyjmujemy wnioski o stypendium od kandydatów z województwa świętokrzyskiego.

 

Aby uzyskać pomoc prosimy o wysłanie pocztą tradycyjną na adres Fundacji (al. Solidarności 36, 25-323 Kielce) wypełnionego wniosku o udzielenie pomocy, zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz dokumentów, które dokładniej przedstawią Państwa sytuację.

 W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową.

Nasze telefony:  (41) 334 78 52   (41) 334 78 70  (41) 334 78 71

Nasz mail: fundacja@fabrykimarzen.org

Dodatkowo, uprzejmie informujemy, że materiały nadsyłane do naszej Fundacji – takie, jak płyty z nagraniami i zdjęciami oraz dokumenty – związane z prośbami o wsparcie nie będą do Państwa odsyłane. W związku z tym prosimy o nieprzesyłanie oryginałów tych materiałów.


Wszelkie prawa zastrzeżone Fabryki Marzeń 2015