Szukasz Pomocy? - Pomoc stypendialna

Szanowni Państwo,

Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

Pomoc stypendialna przyznawana jest dzieciom oraz młodzieży z województwa świętokrzyskiego.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w następujących terminach:

a) uczniowie 7,8 szkół podstawowych od 25 czerwca do 31 lipca,

b) uczniowie 1,2,3 klas 4-letnich szkół ponadpodstawowych od 25 czerwca do 31 lipca,

c) uczniowie 1,2,3,4 klas 5-letnich szkół ponadpodstawowych od 25 czerwca do 31 lipca,

d) uczniowie klas maturalnych od 1 maja do 15 października,

e) studenci od 1 lipca do 15 października.

 

Aby uzyskać pomoc prosimy o wysłanie pocztą tradycyjną na adres Fundacji (al. Solidarności 36, 25-323 Kielce) wypełnionego wniosku o udzielenie pomocy, zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz dokumentów, które dokładniej przedstawią Państwa sytuację.

 W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową.

Nasze telefony:  (41) 334 78 52   (41) 334 78 70  (41) 334 78 71

Nasz mail: fundacja@fabrykimarzen.org

Dodatkowo, uprzejmie informujemy, że materiały nadsyłane do naszej Fundacji – takie, jak płyty z nagraniami i zdjęciami oraz dokumenty – związane z prośbami o wsparcie nie będą do Państwa odsyłane. W związku z tym prosimy o nieprzesyłanie oryginałów tych materiałów.


Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Wszelkie prawa zastrzeżone Fabryki Marzeń 2015